Yêu nhan hoặc chúng [C]

yeu-nhan-hoac-chung
Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

Cố Nhan trừ bỏ mặt xấu một chút, không khác tật xấu! Nhưng là này mặt đặc biệt xấu liền vấn đề lớn!

Nếu hơn nữa con chồng trước, thiên sát cô tinh như vậy tên tuổi, trên cơ bản có thể đi diễn khổ tình kịch,

May mắn có một ngày nàng rốt cuộc có thể dựa mặt ăn cơm...