Yêu Hoàng [C]

yeu-hoang
Tác giả:Hắc Huyền
Thể loại:Tiên Hiệp
Convert Hoàn Thành

Mời độc giả tham gia thảo luận tại: [Thảo Luận] Yêu hoàng - Hắc Huyền

Giới thiệu:

Một luồng tàn hồn, nửa bức yêu thân, mang theo Dị Hỏa phụ thể trùng sinh công tử, có thể không chặt đứt vận mệnh gông xiềng, cởi bỏ cái kia muôn đời bí ẩn...

Một luồng tàn hồn nửa đời tiên

Một điểm bí ẩn muôn đời khám

Đạp biến tứ phương không tuyệt địa

Đúc ta yêu thân đãng chín tầng trời

Link : http://www.69shu.com/txt/23851.htm

Truyện ra từ năm 2014 - thế mà không thấy trang nào CV .