Yêu Đạo Chí Tôn [C]

Thể loại:Huyền Huyễn
Convert
Giới thiệu:

Niết Bàn trùng sinh, Yêu Hoàng lại hiện ra! Một cái kẻ ngu kèm theo ngựa, rung thân trở thành Yêu Hoàng, Yêu bí quyết, nguyên bí quyết song tu, Yêu run sợ thiên hạ! Giẫm tiểu nhân, chiêu tiểu đệ, ôm mỹ nhân, thành tựu mạnh nhất yêu đạo con đường!