Xuyên Không Đến Đấu La

xuyen-khong-den-dau-la
Sáng tác
Giới thiệu:

Thất kiếm hợp bích, đánh tan ác tà, trừ gian diệt bạo, biến cố lại đến, đại nạn xuyên không đến Đấu La, nhập vào cơ thể một thiếu niên, thiếu niên bẩm sinh siêu cấp võ hồn, tay cầm thần bút khống thiên hạ, hồn kỹ thập cấp phế hồn kỹ ,bị coi là phế vật, được sự dẫn dắt của Thất Kiếm, trên Đấu La đại lục này, thực lực là tất cả, liệu thiếu niên có còn tự tin tiến lên, bước lên đỉnh cao của cường giả và vươn tới đẳng cấp khác đó là "Thần"!!!

- Hệ thống tu luyện (Hồn lực, Cấp bậc)
Cấp 1 - Hồn sĩ (Giác tỉnh)
Cấp 10 - Hồn sư
Cấp 20 - Đại hồn sư
Cấp 30 - Hồn tôn
Cấp 40 - Hồn tông
Cấp 50 - Hồn vương
Cấp 60 - Hồn đế
Cấp 70 - Hồn thánh (Võ hồn chân thân)
Cấp 80 - Hồn đấu la
Cấp 90 - Phong hào đấu la
Cấp 100 - Thần cách (Thần để)
Cấp 110 -???
Cấp 120 - ???
- Ngoài ra còn có Cơ Giáp, Chiến Hạm, Hồn Đạo Khí, Hồn Linh, Đấu Khải, Hồn Khải,...