Vương Quốc Huyết Mạch

Dịch
Giới thiệu:

Trở thành một người xuyên việt nghiệp dư, Thales không mang theo mình võ công để tu luyện, cậu cũng chẳng phải sát thủ hay đặc công, và cậu càng không có chip hệ thống trong người . Cậu chỉ còn cách tham sống sợ chết, giãy dụa cầu sinh ở nơi dơ bẩn, bần cùng và đầy rẫy tội ác của vương quốc.

Cứ thế cho đến một ngày, cậu bị đưa đến phía trước vương tọa. Những thói quen hủ bại của vương quốc khó sửa. Thế giới rung chuyển, phân liệt trong sự bất an. Lịch sử bị che giấu bởi những áng mây mù quỷ quyệt.

Từ một đứa trẻ ăn mày ti tiện, cho đến khi trở thành kẻ địch của toàn thế giới, truyền kỳ của một vị vương tử cấm kỵ bắt đầu từ đây.

"Vinh dự của vương giả không đến từ dòng máu, mà dòng máu có được tôn vinh hay không là nhờ vương giả."