Vô Địch Kiếm Hồn [C]

Convert
Giới thiệu:

Thiên có cửu trọng, Nhân có cửu chuyển, kiếm có cửu tâm! Một đời Đế Vương thân bị chết thảm, mang theo Cửu Tuyệt Kiếm, chư thiên diệt địa! Ta đã sinh, tự nhiên một kiếm bình thiên hạ, Cửu Tuyệt ra, thiên địa loạn, Hồng Mông bí quyết, vô song tình!
Cre: book.zongheng.com/showchapter/628887.html​