Võ Đạo Tông Sư [C]

vo-dao-tong-su
Sưu tầm Truyện Hay Hoàn Thành
Giới thiệu:

Thứ nhất, đừng cười tên sách.

Thứ hai, đừng cười bìa sách.

Thứ ba, đừng cười giới thiệu vắn tắt.

Nếu như mọi người bên trên ba câu nói hiểu ý nở nụ cười, nói rõ phong cách quyển sách nên rất thích hợp các ngươi.

Ở chỗ này, võ đạo không còn là hư vô mờ mịt truyền thuyết, mà là thiết thiết thực thực truyền thừa, đi qua cùng khoa học kỹ thuật đối kháng về sau, triệt để sáp nhập vào xã hội, đã có đủ loại võ đạo trận đấu, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị!

Lâu Thành đạt được võ đạo một đại lưu phái đoạn tuyệt truyền thừa về sau, hướng về ước mơ ban đầu, hướng về quang vinh trong lòng, từng bước một tiến lên, trong đô thị vẫn có hào hiệp, đương kim thời đại dựa vào anh hùng!
Cre: book.qidian.com/info/1004142144
Tình Trạng: Liên Tái