Virus Zombie Tại Dị Giới [C]

virus-rombie-tai-di-gioi
Thể loại:Dị Giới, Xác Sống
Convert
Giới thiệu:

Ma pháp trận phục sinh sai lầm mở ra, mang đến cho thế giới này điểm "Mới đồ vật". Đánh vỡ vật chứ T virus sẽ đối với thế giới ma pháp vi tôn này sinh ra ảnh hưởng như thế nào? Mà một thân một mình đi vào thế giới nhân vật chính, hắn lại nên đi nơi nào?

Một cái cùng ta không quan hệ thế giới, nhưng lại có mệnh trung chú định cứu rỗi; tình bạn, tình yêu và trách nhiệm, kính mong chú ý.