Vĩnh Hằng Thánh Vương [C]

vinh-hang-thanh-vuong
Thể loại:Tu Chân, Võ Hiệp
Convert Truyện Hay Promote to front

Mọi ý kiến khen chê, thảo luận, gạch đá,... xin mời bạn đọc cùng phi mông qua đây: [Thảo Luận] Vĩnh Hằng Thánh Vương - Tuyết Mãn Cung Đao.
Truyện liên tục đứng trong top đầu truyện nhiều views nhất BNS.

Giới thiệu:

Trời ghét chi tài, gọi là thiên tài.

Thiên tài bên trong Long Phượng người, có thể phong yêu nghiệt.

Linh căn không trọn vẹn thiếu niên nhân tộc, được nữ tử thần bí truyền thụ một bộ vô thượng yêu Điển, đạp vào con đường tu hành.

Từ đó, một đời yêu nghiệt quật khởi tại Thiên Hoang, khiến Tiên Ma run rẩy, Chư Thánh cúi đầu.

"Ta nguyện tận diệt trong lòng bất bình, cầu cái suy nghĩ thông suốt, khoái ý ân cừu!"

Cảnh giới:

Hậu Thiên

Tiên Thiên

Luyện Khí

Trúc Cơ

Kim Đan

Nguyên Anh

Phản Hư

Pháp Tướng

Hợp Thể

Đại Thừa

Hoàng Giả

Huyền Nguyên Cảnh

Địa nguyên cảnh

Thiên nguyên cảnh

Chân tiên cảnh

Tiên Vương cảnh

Đế cảnh

Đại Đế