Vĩnh Hằng Chi Tâm [C]

vinh-hang-chi-tam
Convert Hoàn Thành
Giới thiệu:

Ngoại môn đệ tử Trần Vũ, trong cơ thể sáp nhập vào một khỏa Thần Ma trái tim. Trái tim, chính là sinh mệnh trụ cột, nhân thể trí mạng chỗ hiểm. Còn đối với Trần Vũ mà nói, trái tim nhưng lại phòng ngự mạnh nhất một điểm, cũng lại để cho hắn có được đuổi kịp và vượt qua yêu thú, thần thú vô hạn tiềm lực. Từ đó, hắn đạp vào một đoạn rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, rung động đến tâm can huyền bí hành trình.

Thiên tài như mây chi, thiên kiêu cái thế.
Tông môn mọc lên san sát như rừng chi, ta chủ chìm nổi.
Vạn tộc huy hoàng chi, vượt qua giới đại chiến.
Quá cổ huyền câu đố chi, Thần Thoại tranh phong.
Ta tâm chỉ có, vĩnh hằng!