Vạn Vực Chi Vương [C]

van-vuc-chi-vuong
Thể loại:Dị Giới
Convert
Giới thiệu:

Thái Cổ Thời Đại, có chống trời cự linh, thân như sao thần, bay lượn trụ vũ. Có thân hoài dị huyết các tộc đại tôn, tan vỡ hư không, tái tạo thiên địa, có cổ Luyện Khí Sĩ, viễn độ Tinh Hà, giáo hóa chúng sinh. Không biết bởi vì nguyên nhân nào, một cái thời đại lặng yên chung kết, vạn vực ngăn cách, thái cổ cự kình từng cái mai danh ẩn tích. Đã cách nhiều năm, thiếu niên Nhiếp Thiên, thông qua một giọt máu tươi, trở lại thái cổ.