Vạn Tượng Chi Chủ [C]

van-tuong-chi-chu-convert
Thể loại:Tiên Hiệp
Sưu tầm
Giới thiệu:

Hữu vật tiên thiên địa,
Vô hình bản tịch liêu.
Năng vi vạn tượng chủ,
Bất trục tứ thì điều.

Dịch:

Có vật trước trời đất,
Không hình vốn lặng yên.
Hay làm chủ muôn tượng,