Vạn Tộc Chi Kiếp [C]

van-toc-chi-kiep
Thể loại:Dị Năng, Đô Thị
Convert Truyện Hay Promote to front

Mời các bạn [Luận Truyện] Vạn Tộc Chi Kiếp.
Mời đọc bản dịch Vạn Tộc Chi Kiếp.
Thứ hạng cao nhất từng đạt: Số 1 nguyệt phiếu bảng Khởi Điểm.

Giới thiệu:

Ta là Kiếp của cái chư thiên vạn tộc này!!!