Vân Tiên Quân [R-C]

Tác giả:Hắc Huyền
Thể loại:Tu Chân
Convert
Giới thiệu:

Cái phương thiên không này chưa bao giờ sẽ mai một ngôi sao, nếu chưa từng bị người chứng kiến, là vì không đủ chói mắt.