Vạn Thiên Chi Tâm [C]

Tác giả:Cổn Khai
Thể loại:Huyền Huyễn
Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

Giảng giải một người bình thường, bất ngờ được đến một cái có thể tùy cơ thu được các loại thân phận bối cảnh hệ thống cố sự.

(((main có cái hệ thống cứ 7 ngày thì sẽ ghép 1 cái nhân vật cho main
- thân phận này sẽ theo main suốt đời
- thân phận này có thể lấy ở quá khứ hay hiện tại, ở hành tinh main đang sống hay ở ngoài tinh cầu một ngân hà nào đó, …

- nhiệm vụ độ khó: có thể đi chơi cái cũng qua ải, có cái quăng cái mạng vào cũng chưa chắc thành công (nhờ main chơi bẩn mới qua nổi)
- nhiệm vụ có thể 1 lần là xong cũng có thể chia làm 2 lần:

+ Lần đầu: (chi nhánh nhiệm vụ)
Mới đầu sẽ chỉ truyền cho một cái cơ bản mẫu, trụ cột tư liệu tin tức sơ lược nhân vật cùng danh vọng, tài sản, thế lực … mới làm nhiệm vụ này ( đa phần là kẻ thù sai tay chân truy sát, hay 1 vài di chứng do kẻ địch để lại cần chữa khỏi, …..)

+ Lần hai: (kết thúc hoàn toàn nhiệm vụ nhân vật)
Làm nhiệm vụ trước ( giết boss, hay hoàn thành tâm nguyện mà nhân vật chưa hoàn thành khi còn sống, … )
Nhận thưởng từ hệ thống:
* main cấp bậc nhân vật trong hệ thống sẽ lên cấp, nhân vật đẳng cấp càng cao thì sau đó ghép vào thân phận bối cảnh càng khủng, tài năng càng cao ….
Các cấp bậc: Hoàng Đồng - ..............
* mấy cái tái giá nhân vật còn có năng lực, kinh nghiệm, thiên phú, huyết mạch, thuộc tính các loại …. lúc ban đầu nhiệm vụ trước không có truyền cho main, lúc này sẽ được hệ thống tùy cơ lựa chọn trong đó một hạng ghép vào bản thân main. )))

Hệ Thống:

Võ Đạo gia:
1 - 10 đoạn
cực hạn võ giả : Vi Quang - Minh Quan - Đại Chính

người Cơ giới:
Bình thường, cấp một, cấp hai, cấp ba, cấp bốn, cấp năm, cấp sáu (nửa cơ giới hóa), cấp bảy (hoàn toàn cải tạo người)

Thôi miên sư:
bình thường chức nghiệp - đặc chủng - Hồng Y - giáo chủ

.................