Văn Minh Chi Vạn Giới Lãnh Chúa [C]

van-minh-chi-van-gioi-lanh-chua-convert
Thể loại:Du Hí
Sưu tầm
Giới thiệu:

Chính hưởng thụ cái này lớp mười hai cái cuối cùng nghỉ hè chuẩn sinh viên La Tập, tại tiếp nhận trò chơi hảo hữu mời, trở thành 'Văn minh quật khởi' cái trò chơi này người chơi về sau, cả đời người của hắn tại thời khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Đây là một trận thế giới cùng thế giới chiến tranh trò chơi, càng là một trận văn minh cùng văn minh kịch liệt va chạm!

Chiếm đoạt ngũ đại châu, càn quét tam đại dương, lại nhìn La Tập như thế nào suất lĩnh lấy con dân của hắn, tại cái này cường địch đảo mắt, quần hùng tranh bá văn minh trên chiến trường giết ra một đầu thông hướng mạnh nhất đế quốc văn minh đường máu!