Vạn Huê Lầu Diễn Nghĩa

van-hue-lau-dien-nghia
Tác giả:Khuyết Danh
Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

Vạn Huê Lầu là một bộ truyện có giá trị sử liệu của TQ, được phổ biến rộng rãi sang Việt Nam từ xa xưa. Các vị cụ lão nước ta trước đây đã lấy tích truyện soạn ra tuồng hát và trình diễn khắp nơi trong dân gian, làm cho nhân vật trong truyện trở nên quen thuộc.

Truyện viết vào thời Tống, sau Ngũ Đại, Thập Quốc, thời kỳ mà “năm nước mười đời” đánh nhau liên miên, dân chúng chết chóc đói khát.....