Vạn Giới Thiên Tôn [C]

van-gioi-thien-ton
Tác giả:Huyết Hồng
Convert Truyện Hay
Giới thiệu:

Trời là gì?

Cao cao tại thượng, uy nghiêm khó lường, là pháp tắc, là giới luật, là vô tình, là lãnh khốc.

Thiên ý, sao vậy ??

Quan sát chúng sinh, lo liệu phong vân, tước thưởng phạt, tùy tính làm. Nguyên do, thiên ý không lường được, thương thiên không thể gần. Như ý chi ứng với chi, chưa hẳn được kia lợi; nghịch chi phản bội chi, phúc họa rồi lại khó định.

Trời, giam cầm Vạn Vật như cái giếng sâu, hồng trần chúng sinh như bùn nhão.

Có như vậy một cái rất đơn thuần, rất kiên định ếch ngồi đáy giếng, cẩn thận thủ hộ lấy trong lòng cái kia một điểm nhỏ tiểu nhân hơi yếu ánh sáng, mang theo nhất định phải cắn một khối thịt thiên nga ít ỏi tín niệm, từng bước một theo hồng trần bùn nhão trong giãy giụa mà ra, từng bước một đi ra sâu không thấy đáy dơ bẩn cái giếng sâu.

Hắn mở ra miệng rộng hướng tâm trong thiên nga cắn đi lên thời điểm, không cẩn thận đem cái này một phương thương thiên cũng một cái nuốt vào!

Sở Thiên nói, nợ tiền đấy, phải trả tiền; thiếu nợ tính mạng đấy, muốn đền mạng.

Cái này là Sở Thiên nhận định đơn giản nhất, sau cùng kiên định đạo lý.

Đạo lý kia, so với trời lớn!

Ps : truyện của siêu đại thần huyết hồng rất hay cầu ủng hộ, bảo đảm truyện lão bàn ta làm k hay k lấy ngọc

chắc mọi người ít biết tới tác giả huyết hồng vì truyện lão ý k dc dịch chúng ta ít biết tới chứ bên trung huyết hồng chính là cây đại thụ nhiều truyện của lão luôn nằm trong tóp 20 truyện được dọc nhiều nhất