Vạn Giới Gian Thương

van-gioi-gian-thuong
Dịch

Hiện tại Vạn Giới Lâu đã mở chi nhánh đầu tiên "Thiên Long Quán" tại diễn đàn bachngocsach.com.​

Kính mời chư vị khách quan, và các vị đạo hữu ghé thăm thưởng trà và đàm đạo. Những đạo hữu đầu tiên ghé thăm sẽ có cơ hội được nhận những phần quà hẫp dẫn: Vạn Giới Gian Thương- Chi Nhánh số 1 [Thiên Long Quán]

Giới thiệu:

Ngươi có muốn cơ duyên của nhân vật chính? Ta muốn!
Ngươi có muốn tình duyên của nhân vật chính? Ta muốn. (Dĩ nhiên, ta là người sống rất tình cảm, thề có cái bóng đèn làm chứng)
Ngươi có muốn thành kẻ thù của nhân vật chính không? Khụ khụ, cái này thì taị hạ xin kiếu, tránh voi chẳng xấu mặt nào nha!
Anh đây xuyên không gian, ngao du cướp bóc ngàn vạn thế giới. Lấy đồ vật vốn là của bọn hắn, để mang đi lừa bọn hắn!

(TG: Chuyện này hoàn toàn hư cấu! Chẳng may có chỗ nào trùng hợp! Thì ta không biết gì đâu nhé!)