Vấn đạo hồng trần [C]

vấn đạo hồng trần
Tác giả:Cơ Xoa
Convert
Giới thiệu:

Tần dịch cho rằng, tu tiên đầu tiên người muốn đạm bạc yên lặng, vô dục vô cầu, nhịn được tính tình, kinh được dụ hoặc. Nhưng cuối cùng phát hiện,thần tiên đầu tiên có người tự bên cạnh. Tiên lộ nghèo nàn, ta và ngươi ôm nhau sưởi ấm.