Vấn Đạo Hồng Trần [C]

Tác giả:Cơ Xoa
Thể loại:Tiên Hiệp
Sưu tầm
Giới thiệu:

Tần Dịch từng cho rằng, người tu tiên nhất định phải đạm bạc thanh tịnh, vô dục vô cầu, nhẫn nại, chịu được cám dỗ.

Nhưng cuối cùng phát hiện, Tiên (仙) đầu tiên có chữ Nhân (人) bên cạnh.

Tiên lộ khổ hàn, ta và ngươi ôm nhau sưởi ấm.