Vạn Cổ Chi Vương [C]

Van_co_chi_vuong
Thể loại:Huyền Ảo
Convert Truyện Hay Hoàn Thành
Giới thiệu:

Bình dân thiếu niên La Thiên, người mang tuyệt thế tư chất, lại bị ngộ nhận là phế mạch người. Ngẫu nhiên đạt được Vô Thượng Thiên Thư, mở ra chí cường thần mạch, sửa chữa và chế tạo hóa Thần Quyết, một bước lên trời, chấn nhiếp vạn cổ.

Từ thế tục tầng dưới chót, đến vạn giới Chư Thiên, nghiền ép đương thời Thiên Kiêu, tung hoành ngàn vạn tông môn, bễ nghễ Thần Thoại vạn tộc, thành tựu bất diệt bất diệt vĩnh hằng siêu thoát Vạn Cổ Chí Tôn chi Vương!