Tuyệt Thế Thần Thông [C]

tuyet-the-than-thông
Convert Truyện Hay
Giới thiệu:

Đế Lạc Tinh Hà, Vạn Cổ Tịch Diệt! Tuyên Cổ Luân Hồi, Đại Đạo tang thương! Đến hơi thở cuối cùng, Chư Thần ý chí, chỉ chờ hắn trở về! Thiếu niên Tần Tiêu mà vượt Cổ Thần thông, luyện sẽ không diệt thân thể, nghịch thiên Chiến Thể đánh vỡ nghìn năm luật thép, tỉnh Thượng Cổ huyết mạch, làm con nuôi hằng cổ Bất Hủ ý chí! Thanh kiếm ra khỏi vỏ, giết địch vạn dặm bên ngoài, Vô Thượng Thần Thông Hiển Thánh, thăng cấp đột phá trong nháy mắt, đắc chí tại điên cuồng ngang ngược, thiếu niên rất kiêu ngạo!

Quan bế