Tuyệt Thế Tà Thần

tuyet-the-ta-than
Convert
Giới thiệu:

Thời gian sinh tử hanh tẩu, thiện ác trong giết chóc, huyết cùng cốt vương tọa, chỉ có cường giả mới có thể trèo lên đỉnh!

Trên địa cầu lúc nãy hằng vượt qua đã đến một cái huyết mạch mỏng manh trên người một thiếu niên, được nghịch thiên huyết mạch, ngộ võ học chân lý, chiến đại lục cường giả, trên đại lục mây mưa thất thường, một tay che trời!

"Chiến đấu a, chỉ có chiến đấu, mới có thể biến càng mạnh hơn nữa!"