Chương 1: Còn trẻ không cố gắng, lúc về già ân hận

Dịch: levy193
Nguồn: bachngocsach.com

Do chưa đọc kỹ quy định.
Sau khi dịch đủ 10 c mình sẽ đăng nhá. Mong mn thông cảm.