Tuyệt Đại Thần Chủ [C]

Convert
Giới thiệu:

Tô gia Thiếu chủ Tô Mạc, thức tỉnh ra nghịch thiên võ hồn, lại bị cho rằng là cấp thấp nhất rác rưởi võ hồn, nhận hết khuất nhục... Mà nhìn Tô Mạc như thế nào nương tựa theo nghịch thiên võ hồn, một đường quật khởi, một đường nghịch tập...