Tùy Đường Diễn Nghĩa

tuy-duong-dien-nghia
Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

“Tùy Đường diễn nghĩa" là một trong những bộ sách ưu tú của loại tiểu thuyết lịch sử diễn nghĩa nổi tiếng của văn học cổ điển Trung Quốc. Tác giả là Chử Nhân Hoạch, sống vào đầu đời Thanh. Nhân Hoạch tự Gia Hiên, người Trường Châu, nay là Tô Châu. Ông đã dựa vào "Tùy Đường chí chuyện của La Quán Trung, tác giả "Tam Quốc diễn nghĩa” , và bộ "Tùy Dượng Đế Diễn Sử”, không rõ tác giả mà viết nên.