Tử Vong Đoàn Tàu [C]

tu-vong-doan-tau
Tác giả:Đồ Tô
Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

Đây là văn minh sụp đổ thế giới, tội ác điên cuồng ngang ngược!

Đây là máu tanh điên cuồng không gian, đạo đức không có!

Đây là một đầu cầu sinh con đường!