Tu Tiên Trở Về Đương Nãi Ba [C]

Tác giả:Tây Song Bạch
Thể loại:Đô Thị
Convert
Giới thiệu:

Năm trăm năm trước, Trần Hi bị vết nứt không gian thôn phệ, tiến vào Tu Tiên giới.

Năm trăm năm về sau, hắn trải qua gặp trắc trở trở lại Địa Cầu, mới phát hiện Địa Cầu chỉ mới qua năm năm.

...

Cũ đình ngoại, giai nhân ở bên, đuốc ảnh diêu hồng.

Một hai gió mát, nửa chén nhỏ Minh Nguyệt, hoa đào như trước cười gió xuân.

...

Vân... vân,

Điều này con cái nhà ai? ! Như thế nào đang bảo ta ba ba?

Nhìn trước mắt cái này phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, Trần Hi có chút mộng ép.

...

Tu Tiên trở về, theo nãi ba làm lên!

Ở kiếp này, không tranh vương, không xưng bá, chỉ cầu bình bình đạm đạm, làm sủng vợ cuồng ma, bảo vệ em bé nãi ba!

____

Quần danh xưng: Hủy diệt Địa Cầu chiến lược tổng bộ