Tu Thần Ngoại Truyên - Phần 2 [C]

Thể loại:Tiên Hiệp
Sưu tầm
Giới thiệu:

Dung thân tại quang là quang độn,

Hóa thân thành quang được gọi là thần,

Phản quang là thánh ~,

Xem ta như thế nào phản quang thành thánh ~