Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Thể loại:Linh Dị
Dịch Promote to front

Mời các độc giả tham gia thảo luận truyện tại: [Luận Truyện] Tự Mình Tu Thành Người Dưỡng Quỷ - Ủng Hữu Phúc Khí

Giới thiệu:

Chuyện về một bác sỹ tâm lý sống ở New York...
Ác linh quấn thân... Annabelle, Pennywise... và còn ác linh nào nữa.....
Mời đón đọc