Tu Hành Cao Thủ Tại Đô Thị [C]

Thể loại:Đô Thị, Tu Chân
Convert
Giới thiệu:

Dị giới cường giả vượt rào mà đến, chỉ dư một mạt tàn hồn, bị địa cầu vô danh tiểu tử đạt được, từ đây về sau, bắt đầu thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật chuyện xưa.