Tử Dương [C]

Tu-Duong
Thể loại:Tiên Hiệp
Convert Truyện Hay Hoàn Thành

Mời các bạn tham gia thảo luận, chém gió tại đây:
[Thảo Luận] Tử Dương - Phong Ngự Cửu Thu

Giới thiệu:

Ngũ hồ loạn hoa, thiên hạ phân tranh, ma quỷ nổi lên bốn phía, yêu nghiệt bộc phát. Thượng Thanh thương hại thế nhân khó khăn, thần dụ Vô Lượng sơn tuyển tài thiên hạ, truyền diệu pháp dùng tế thế người, thụ đại đạo lại định càn khôn.
Thần Thoại tiểu thuyết không thiếu tên lấy, tu chân tiểu thuyết tầng tầng lớp lớp, hận không một bộ tuân theo Đạo gia chính thống đạo thuật tu chân tác phẩm.