Từ Đạo Quả Bắt Đầu [C]

Sưu tầm
Giới thiệu:

Địa cầu thanh niên Trần Quý Xuyên nguyên nhân tai nạn xe cộ ngoài ý muốn tử vong, xuyên qua đến tiên hiệp thế giới, cũng thu hoạch được 'Thượng Thiên cung' khai phát ra vô thượng pháp thuật : [ Đạo quả ] .

Hết thảy từ 'Đạo quả' bắt đầu. . . . .