Trường Ninh Đế Quân [C]

Tác giả:Trí Bạch
Convert Truyện Hay Hoàn Thành
Giới thiệu:

Thiên hạ này tất cả lớn nhỏ mấy trăm nước, nói đến lục địa Vũ Công Ninh quốc gần như vô địch, có bốn biên cương tứ khố Hổ Lang quét ngang lục hợp, lục địa kéo dài đến đâu mà, Ninh Quân là có thể đem chiến kỳ chọc vào đến đâu mà, thế nhưng là bên ngoài hải cương Hổ Lang có chỗ không bằng tổng có ít người không phục, vì vậy thì có thiếu niên kia đeo đao gương cao kích, Nhất Vi Độ Giang.