Trường Dạ Dư Hỏa [C]

truong-da-du-hoa
Thể loại:Huyền Huyễn
Convert Truyện Hay
Giới thiệu:

Trên Hôi Thổ tất cả mọi người tin tưởng, mai táng tại nguy hiểm cùng nạn đói bên trong cái nào đó di tích ở chỗ sâu trong, có thông suốt tân thế giới con đường, chỉ cần có thể tìm được một chút đặc biệt chìa khoá, kéo ra cánh cửa kia, liền có thể đi vào tân thế giới.

Tại đó, đại địa là phì nhiêu tựa như chảy xuôi theo sữa cùng mật, ánh nắng là sáng lạn tựa hồ có thể tẩy đi rét lạnh cùng âm hối. Mọi người không cần lại đối mặt hoang vu, quái vật, bị nhiễm, nhiễu sóng cùng các loại chuyện nguy hiểm đồ vật.

Tại đó, hài tử là vui vẻ trưởng thành là hạnh phúc mọi thứ đều là tốt đẹp.

Trên Hôi Thổ từng cái đồ cổ học giả, di tích thợ săn cùng lịch sử nghiên cứu viên cũng biết, nơi này chính là tân thế giới.