Trùng Sinh Nữ Phụ: Chí Tôn Y Tiên [C]

trung-sinh-nu-phu-chi-ton-y-tien
Tác giả:Nam Yên Vũ
Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

Đột nhiên xuyên thành nam chính NP bên trong văn ác độc nữ phụ, nàng biểu thị thật sâu ưu tang. Vốn định đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên, lại làm cho nàng chạy lên vui sướng phản công đại đạo. Đến tiên tổ truyền thừa, che Tiên Phủ không gian, bàng nam thần, ngược tra nam

Bị người đàn ông nào đó đưa đến Tu Chân Giới, bái sơn môn, tìm cơ duyên, đang muốn dắt tay đạp lên phi thăng thiên lộ, đột trên trời rơi xuống một nữ chính, muốn đem người đàn ông nào đó thu nhập hậu cung.

Hất bàn, nào đó nữ trong nháy mắt cuồng bạo: Tỷ nam nhân ngươi cũng dám thăm dò? Đừng tưởng rằng là nữ chính liền chụp không chết ngươi.

Người đàn ông nào đó móc băng ghế, bày hoa quả hạt dưa: Lão bà, tới nghỉ ngơi, động thủ cái gì, vi phu tới.