Trọng sinh đỉnh cấp siêu mẫu[C]

trong-sinh-chi-dinh-cap-sieu-mau
Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

Khổng Linh đời trước nhiều lần ngộ khúc chiết, cuối cùng chết không toàn thây, sau khi chết nàng được đến một gốc cây thảo, có thể hồi tưởng thời gian, khởi tử hồi sinh, nàng bắt đầu không ngừng xuyên qua đến các song song thế giới.

----

Một câu văn án: Người mẫu nữ thần trưởng thành sử

-----------