Trọng Sinh Chi Huy Hoàng Suốt Đời

Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

Truyện này cấm sưu tầm, lý do nằm trong danh mục Thiên Hạ Cấm Thư của BNS.

Truyện còn có tên khác là: Trọng sinh chi huy hoàng nhân sinh.