Tối Sơ Tiến Hóa [C]

toi-so-tien-hoa-convert
Tác giả:Quyển Thổ
Sưu tầm
Giới thiệu:

Ngoài ý muốn nhất quỷ dị số mệnh,

Kịch liệt nhất trí tuệ va chạm,

Tàn khốc nhất sinh tử chiến đấu,

Điên cuồng nhất kỳ dị tưởng tượng,

Ly kỳ nhất chân tướng sự thật...

Tối sơ đã tới, lại chiến mười năm!