Tôi Đi Bắt Ma Với Ông Nội

Tác giả:Lượng Huynh
Thể loại:Đô Thị, Linh Dị
Dịch
Giới thiệu:

Hơn mười năm trước, tôi đã đi bắt ma cùng ông ngoại. Bạn có biết rằng, có rất nhiều cấm kỵ khi người giao tiếp với ma.
Uyên ki quỷ(đứa bé chết khi chưa cai sữa) đi tìm tình thân, ma nước tìm người thế mạng, ma treo cổ tìm tình yêu, thực khí quỷ( ma ăn hơi), khắc bào quỷ(hồn ma biến đổi từ linh hồn của trẻ em)... Những con ma bạn biết và cả bạn không biết sẽ đều có trong quyển sách này....

Lưu ý: Không cho bọn chó webtruyen lấy truyện này nhé