Toàn Cầu Ảnh Đế

Thể loại:Đô Thị
Convert
Giới thiệu:

"Hắn là 《 quyền vương 》 trong thiết huyết con người rắn rỏi."

"Cũng là 《 trăm năm chi luyến 》 trong cô độc lão nhân."

"Là 《 thị trường chứng khoán trùm 》 trong ăn chơi đàng điếm tài chính Cự Ngạc."

"Còn là 《 chuộc tội 》 trong điên cuồng vả lại tàn nhẫn sát thủ máu lạnh."

"Là rễ cỏ, cũng là hiện đại thể nghiệm phái biểu diễn hình thức quốc tế công nhận đại sư."

"Thối lui diễn xuất bên ngoài, hắn chỉ là một cái ưa thích uống ít rượu bình thường nam nhân."

"Rễ cỏ cũng có thể đi hướng cự màn, đây là một cái có quan hệ với phấn đấu câu chuyện."