Tinh Phong Truyền Thuyết

tinh-phong-truyen-thuyet
Thể loại:Tiên Hiệp
Sưu tầm
Giới thiệu:

Tinh Phong truyền thuyết là bộ truyện đầu tay của Ngã Cật Tây Hồng Thị, tác giả của:

- Thốn Mang

- Thôn Phệ Tinh Không

- Cửu Đỉnh Ký

- Tinh Thần Biến

- Bàn Long

- Mãng Hoang Kỷ

Bộ truyện Tinh Phong truyền thuyết này có hai phần, phần đầu gồm tám quyển, phần hai gồm sáu quyển. Ban đầu truyện được viết dưới góc nhìn của ngôi thứ nhất (nhân vật chính tự xưng là "ta"), nhưng đến quyển 3 thì sẽ chuyển thành góc nhìn của ngôi thứ ba.