Tình Lạnh Cờ Tàn

Thể loại:Cổ Đại, Ngôn Tình
Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

Giữa đen trắng giao hòa, trong mắt nàng đã từng có ta?