Tiến Nhập Vào Thời Đại Mới

tien-nhap-vao-thoi-dai-moi
Sưu tầm
Giới thiệu:

Cuốn sách này được tổng hợp từ 3 cuốn sách khác nhau của nhà ngoại cảm Sal Rachele, gồm:

_ THE FOUNDERS
_ EARTH CHANGES AND 2012
_ EARTH AWAKENS: PROPHECY 2012-2030

Người chuyển dịch: Minh_Minh và một số người khác
Biên tập & chỉnh sửa: Nhóm Lightworker-vietnam

THÔNG ĐIỆP TỪ CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO

CHÌA KHÓA­­ TIẾN VÀO THỜI ĐẠI MỚI

Ghi chú:

_ Lightworker: tạm dịch là những người phụng sự ánh sáng. Họ là những người giác ngộ và bằng các cách khác nhau đang mang ánh sáng giác ngộ đến với những người khác.