TIÊN LINH ĐỒ PHỔ

tien-linh-do-pho
Tác giả:Vân Cập
Sưu tầm
Giới thiệu:

Vạn năm trước tai họa từ trên trời rơi xuống, Thương Minh giới và các giới khác ngăn cách với nhau, đại đạo thông thiên lúc đó bị cắt đứt.
Vạn năm trôi qua, cuối cùng Thiên Cơ thứ mười ba cũng mở miệng xác nhận: con đường thông thiên sẽ được mở ra, thậm chí còn vĩ đại hơn trước! Hãy nhìn ta, nắm trong tay tiên linh đồ phổ, khai thông con đường tiên hiệp này.