Tiến Kích Đích Hậu Lãng [C]

Tác giả:Lê Thiên
Thể loại:Huyền Huyễn
Convert
Giới thiệu:

Đương thời giới vạch trần nó thần bí một góc, khủng bố tùy theo tràn ra, quỷ dị thành hằng ngày giai điệu, nhịp điệu.

Trong lúc ngủ mơ nghe được kêu gọi đừng đơn giản trả lời, đêm dài người tĩnh lúc tận lực không muốn dòm kính, xuất nhập thang máy tốt nhất tránh cho lạc đàn.

Bởi vì ——

Ngươi vĩnh viễn không biết, hạ trong nháy mắt đem muốn đối mặt như thế nào mạo hiểm.

Thế giới đột nhiên trở nên nguy hiểm vô cùng, người thông minh đều vững vàng địa cẩu thả lấy.

Giang Dược bắt đầu liền một con chó đều không có, lại Âm sai Dương sai bước lên đi ngược chiều người hành trình.