Phản Sáo Lộ Khoái Xuyên [C]

Tien-Gioi-Luat-Su
Tác giả:Lương Tâm
Thể loại:Tiên Hiệp
Convert
Giới thiệu:

Hình tượng Tôn Ngộ Không dần dần bị phá hỏng, Ngọc Hoàng đại đế biến thành gia vị trong sách của các tiểu thuyết gia, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã trở thành tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi trong mắt thế nhân, Nữ Oa nương nương rõ ràng cũng bắt đầu bị người chế tác ra đủ loại giả sử.

Trên đầu ba thước có Thần Minh, khi dễ người khác sẽ phải trả giá rất đắc —— Tề Lâm thường hay nói vậy.

Ta là Tề Lâm, một luật sư, ghé qua vạn giới, hành hiệp trượng nghĩa. Đương nhiên, thuận tiện thu chút ít thù lao.