Tiên Cung [C]

tien-cung
Tác giả:Đả Nhãn
Thể loại:Tiên Hiệp
Sưu tầm
Giới thiệu:

Thiên Thư Phong Thần bảng, Địa Thư Sơn Hải kinh, Nhân Thư Sinh Tử Bộ!

Trên chín tầng trời, đó là Tiên Cung!