Thủy Hệ Toàn Năng

thuy-he-toan-nang
Sáng tác

Mời các bạn tham gia thảo luận truyện tại: [Thảo Luận] Thủy Hệ Toàn Năng - Tang Lý Thanh Ca

Giới thiệu:

Khi ôn hòa thì dịu dàng chậm rãi.

Lúc cuồng nộ thì mạnh bạo hung tàn.

Nước trong tay ta có thể công, có thể thủ, có thể cứu người, càng có thể giết người.

Lấy nhu khắc cương, lấy tĩnh chế động, biến hóa trăm thứ, quy về tay ta.

Trong một khắc trầm mình xuống mặt nước, Long Tiêu đột nhiên tỉnh ngộ, quyết chí đi trên con đường trở thành cường giả, biến Thủy hệ thành một hệ toàn năng nhất.

Thủy hệ thì sao? Thủy hệ cũng có thể vang danh thiên hạ!

...

Truyện đơn thuần là yy, tiện tay, tình tiết ngẫu nhiên.