Tập 1 - Chương 2: Học kỳ thượng, cận đắc kỳ trung*

Số từ: 3052

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Tập 1: Bí kỹ 'Tam Thu Diệp '
Converter: CT4M
Nguồn: bachngocsach.com

(* Có ý là muốn có kết quả tốt thì phải biết cách đặt mục tiêu cao hơn)

Sáng sớm.

Kính Hồ Mạnh phủ luyện võ trường, Liễu Thất Nguyệt tại luyện cung tên, mà Mạnh Xuyên tại nơi hẻo lánh luyện đao pháp.

"Vù vù."

Đao pháp phiêu hốt, quỷ dị khó có thể nắm lấy.

Hơn nữa tốc độ cực nhanh, đây là phàm tục chính giữa có thể học được cao cấp nhất một môn khoái đao đao pháp, tên là 《 Lạc Diệp Đao 》.

Hắn sáu tuổi hài đồng lúc liền trải qua gia tộc khảo nghiệm, xác định tại khoái đao bên trên cực kỳ có thiên phú, hắn cũng thích nhất tu luyện khoái đao, bởi vì. . . Đủ nhanh!

Ở nhà luyện hai năm trụ cột đao pháp về sau, tám tuổi năm đó, phụ thân Mạnh Đại Giang sẽ đưa hắn tiến vào phủ Đông Ninh bát đại đạo viện một trong đạo viện Kính Hồ! Đạo viện Kính Hồ Viện trưởng 'Cát Ngọc' nhân phẩm tuy bình thường, nhưng là toàn bộ phủ Đông Ninh cảnh nội đệ nhất khoái đao!

Chín tuổi, Mạnh Xuyên trụ cột đao pháp liền tu luyện tới viên mãn, căn cơ vững chắc, có thể truyền thụ thượng đẳng đao pháp 《 Truy Phong Đao 》.

Mười một tuổi, 《 Truy Phong Đao 》 tu luyện viên mãn, Viện trưởng tự mình truyền thụ hắn am hiểu nhất đứng đầu đao pháp 《 Lạc Diệp Đao 》

Mười ba tuổi, 《 Lạc Diệp Đao 》 liền tu luyện tới đại thành, trở thành đạo viện Kính Hồ lầu Sơn Thủy trong đó một thành viên. Lầu Sơn Thủy. . . Là cả đạo viện Kính Hồ mấy nghìn tên trong hàng đệ tử ưu tú nhất mới có thể tiến nhập, mặc dù là hiện nay, lầu Sơn Thủy cũng tổng cộng mới hai mươi hai tên đệ tử.

Hôm nay mười lăm tuổi rồi.

"Đáng tiếc, ta Lạc Diệp Đao như trước chỉ là đại thành, chưa từng viên mãn." Mạnh Xuyên dừng lại, nhìn xem đao trong tay, khẽ nhíu mày, "Đến cùng như thế nào mới có thể ngộ ra Lạc Diệp Đao phương pháp bí kỹ, đạt tới đao pháp tầng thứ nhất Đại cảnh giới 'Hợp Nhất Cảnh' đâu?"

Đao pháp Kiếm pháp thương pháp vân... vân. . .

Hết thảy kỹ nghệ.

Thứ nhất Đại cảnh giới, chính là 'Hợp Nhất Cảnh', chỉ chính là thân, tâm, kỹ ba người hợp nhất, có thể phát huy ra không thể tưởng tượng uy lực.

Thứ hai Đại cảnh giới, được gọi 'Thế', thiên địa có đại thế! Núi có thế núi, nước có thế nước. Thi triển đao pháp nên giống thiên địa, sơn thủy, phong hỏa, có đao thế. Sử dụng kiếm đấy, nên có kiếm thế! Cái kia chính là cao hơn một cái Đại cảnh giới.

Nhưng mà Mạnh Xuyên nhiều năm như vậy như cũ là đặt nền móng giai đoạn, đương nhiên hắn đã trụ cột hùng hậu đến mức tận cùng, đao pháp rời 'Hợp Nhất Cảnh' chỉ kém cuối cùng lâm môn một cước.

Nhưng chỉ là cái này lâm môn một cước. . . Nhưng là khó khăn nhất!

"Mặc dù tại toàn bộ phủ Đông Ninh, đao pháp Kiếm pháp đám người kỹ nghệ, có thể đạt tới Hợp Nhất Cảnh đều ít càng thêm ít." Mạnh Xuyên rất rõ ràng điểm ấy, "Chỉ có đạt tới Hợp Nhất Cảnh, mới có thể coi như là cao thủ chân chính. Nếu không chỉ là tên xoàng xĩnh."

Những cái kia tên xoàng xĩnh, mặc dù Chân Khí hùng hồn, cũng chỉ là lực lượng lớn chút tốc độ nhanh chút bia ngắm.

Tại cao thủ chân chính trước mặt, vừa đối mặt đã bị đánh chết.

"Dựa theo Lạc Diệp Đao miêu tả, Lạc Diệp Đao chia làm tám mươi mốt kiểu, chỉ cần đem tám mươi mốt kiểu tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, liền sẽ một cách tự nhiên nắm giữ bí kỹ 'Tam Thu Diệp', khi đó liền đạt tới đao pháp thứ nhất Đại cảnh giới 'Hợp Nhất Cảnh' ." Mạnh Xuyên có chút bất đắc dĩ, bởi vì cả bộ sách về Hợp Nhất Cảnh, cứ như vậy một đoạn ngắn lời nói.

Không có có càng nhiều miêu tả, liền chiêu số là dạng gì đều không có ghi chép.

'Liền sẽ một cách tự nhiên nắm giữ bí kỹ', nói quá mơ hồ, bản thân 《 Lạc Diệp Đao 》 đao pháp đại thành hai năm rồi, mỗi ngày đều khổ tu, làm sao lại thẳng tuốt không có 'Một cách tự nhiên' ngộ ra bí kỹ đâu?

"Phàm tục tu luyện chia làm năm cái giai đoạn, Trúc Cơ, Nội Luyện, Tẩy Tủy, Thoát Thai, Vô Lậu. Thoát Thai Cảnh muốn đạt tới Vô Lậu Cảnh. . . Nhất định phải đao pháp Kiếm pháp kỹ nghệ đạt tới Hợp Nhất Cảnh, chỉ có 'Thân Tâm Kỹ ba người hợp nhất', chính thức thống hợp Thoát Thai Cảnh tất cả lực lượng, mới có thể một lần hành động đột phá đến Vô Lậu Cảnh." Mạnh Xuyên thầm nghĩ, "Tại đại gia tộc, có đầy đủ đan dược bảo vật cung cấp, trở thành Thoát Thai Cảnh không khó. Có thể trở thành Vô Lậu Cảnh rồi lại ít càng thêm ít!"

Mạnh Xuyên sáu tuổi bắt đầu Trúc Cơ.

Chín tuổi bước vào Nội Luyện cảnh, mười hai tuổi Tẩy Tủy Cảnh, dựa theo Mạnh Xuyên dự đoán, tháng sáu năm nay trái phải nên có thể Tẩy Tủy Cảnh viên mãn bước vào 'Thoát Thai Cảnh' . Loại tốc độ này tại Thần Ma gia tộc hạch tâm đệ tử chính giữa coi như là bình thường tiêu chuẩn. Giống Vân Thanh Bình cái kia đám người tu hành lười nhác thế hệ, tại phục dụng rất nhiều đan dược bảo vật về sau, cũng ở đây mười lăm tuổi đạt tới Tẩy Tủy Cảnh, đây coi như là tương đối rớt lại phía sau rồi.

Phàm tục tu luyện năm tầng Đại cảnh giới: Trúc Cơ, Nội Luyện, Tẩy Tủy, Thoát Thai, Vô Lậu.

Lại hướng lên chính là 'Thần Ma' .

Vô Lậu Cảnh đến Thần Ma, có thể nói rãnh trời!

Thành Thần Ma vô cùng khó khăn, phủ Đông Ninh trên trăm năm thời gian thành Thần Ma liền rải rác mấy người mà thôi.

"Ta tại mẹ trước mộ phát qua thề, kiếp này nhất định phải trở thành Thần Ma, chém giết yêu quái, cho mẹ báo thù." Mạnh Xuyên dừng lại đao pháp, nhìn xem đao trong tay, hài đồng lúc còn không quá hiểu, hôm nay hắn mới hiểu được, muốn trở thành Thần Ma nhiều lắm khó khăn, có thể khó hơn nữa hắn cũng sẽ không buông tha cho, "Ta phải mau chóng nắm giữ đao pháp tầng thứ nhất Đại cảnh giới 'Hợp Nhất Cảnh', tương lai còn cần nắm giữ tầng thứ hai Đại cảnh giới 'Thế', như thế mới có nhiều một chút hy vọng thành Thần Ma."

Bỗng nhiên ——

"Xuyên nhi." Một đạo mập mạp thân ảnh theo luyện võ trường cửa sân đi tới.

Mạnh Xuyên quay đầu nhìn lại: "Cha."

Trước mắt này vị diện mang dáng tươi cười mập mạp trung niên nhân, chính là của hắn phụ thân Mạnh Đại Giang, là một cái mở tửu lâu đấy! Đương nhiên mở chính là phủ Đông Ninh đệ nhất tửu lâu. Đồng thời cũng là Mạnh gia định ra đời tiếp theo tộc trưởng.

Mạnh Đại Giang thực lực phi phàm, là Thần Ma bên dưới mạnh nhất một nắm, cũng là tu luyện đao pháp, hơn nữa là nắm giữ 'Đao thế' Vô Lậu Cảnh cường giả, có thể đã bốn mươi bảy tuổi hắn, trở thành Thần Ma hy vọng cũng càng ngày càng xa vời!

"Mạnh bá bá." Liễu Thất Nguyệt cũng đã đi tới.

"Đầu tháng ba, chính là cung Ngọc Dương thịnh hội chém yêu rồi a, Thất Nguyệt là Thần Tiễn Thủ, Liệt Dương đạo cung nhất định sẽ cho ngươi một cái danh ngạch." Mạnh Đại Giang nói qua, Liễu Thất Nguyệt cũng vui thích gật đầu, Mạnh Đại Giang nhìn về phía con mình, "Xuyên nhi, còn ngươi, các ngươi đạo viện Kính Hồ Tẩy Tủy Cảnh đệ tử chỉ có ba cái danh ngạch, ngươi có nắm chắc đi không?"

"Không có nắm chắc." Mạnh Xuyên rất có tự mình biết rõ, nói ra, "Chúng ta đạo viện Kính Hồ Tẩy Tủy Cảnh thập đại đệ tử, lẫn nhau chênh lệch không lớn. Ta có chút hy vọng có thể tranh một chuyến, nhưng là có thể thất bại. Nếu là ta có thể ngộ ra Lạc Diệp Đao bí kỹ, vậy khẳng định có nắm chắc. Đáng tiếc ta thẳng tuốt ngộ không thấy. Cha, tu luyện bí kỹ ngươi có cái gì đặc thù bí quyết sao?"

"Ha ha, các ngươi Viện trưởng là phủ Đông Ninh đệ nhất khoái đao, nên dạy hắn cũng sẽ dạy ngươi." Mạnh Đại Giang cười nói, "Về phần bí kỹ, ta cho rằng chính là nhiều luyện, luyện nhiều hơn, có lẽ liền ngộ ra rồi."

Mạnh Xuyên âm thầm bất đắc dĩ.

Không có cách nào mưu lợi.

"Chớ suy nghĩ quá nhiều, toàn bộ phủ Đông Ninh các ngươi trẻ tuổi một đời Tẩy Tủy Cảnh, sẽ không có ai có thể ngộ ra bí kỹ." Mạnh Đại Giang cười nói, "Cha ngươi ta là Mạnh gia cái này đồng lứa ưu tú nhất đấy, cũng là mười chín tuổi mới ngộ ra bí kỹ."

"Có thể Trương gia lão tổ, trong truyền thuyết mười ba tuổi liền nắm giữ bí kỹ, Kiếm pháp đạt tới Hợp Nhất Cảnh rồi." Mạnh Xuyên cảm khái nói.

"Trương gia lão tổ, đó là ta phủ Đông Ninh trên trăm năm qua một người duy nhất có thể bái nhập núi Nguyên Sơ đấy, Trương gia cũng bởi vậy trở thành ta phủ Đông Ninh ngũ đại Thần Ma gia tộc đứng đầu." Mạnh Đại Giang nói ra, "Ngươi cũng đừng có gấp, ta Mạnh gia năm trăm năm trước lão tổ Dư Sơn, năm đó là mười tám tuổi ngộ ra bí kỹ, đến tám mươi tuổi cũng không trở thành Thần Ma? Có tài nhưng thành đạt muộn, như cũ có thể thành Thần Ma."

Mạnh Xuyên đương nhiên biết rõ.

Khi còn bé, mẫu thân sẽ đem rất nhiều Thần Ma trưởng thành chuyện xưa giảng cho mình nghe, mình cũng sẽ quấn quít lấy mẫu thân, quấn quít lấy phụ thân nghe chuyện xưa!

Ngoại trừ vẽ tranh, nghe chuyện xưa là lúc nhỏ bản thân thích nhất.

Cha mẹ đều mua thật nhiều trong lịch sử danh khí rất lớn Thần Ma truyện ký, chuyên môn đọc cho mình nghe.

"Mẹ, một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành Thần Ma." Mạnh Xuyên yên lặng nói.

. . .

Trưa hôm đó về sau, Mạnh Xuyên đi tới đạo viện Kính Hồ, bởi vì có một đường Viện trưởng tự mình dạy bảo đao pháp tiết học. Lấy viện trưởng thân phận, năm ngày mới giảng dạy một lần tiết học.

Một canh giờ đao pháp tiết học kết thúc.

"Còn là không có cách nào đột phá."

"Thật không biết, ta lúc nào thì đao pháp có thể đạt tới Hợp Nhất Cảnh." Mạnh Xuyên hành tẩu tại đạo viện trong đó, trong hai năm qua hắn hầu như mỗi một ngày đều tại khổ tư 'Lạc Diệp Đao bí kỹ', đều nhanh điên rồi.

Khi đi ngang qua một chỗ đất trống lúc, đã nghe được giận dữ mắng mỏ âm thanh.

Mạnh Xuyên nhìn sang.

Đạo viện Mã Giáo dặn, đang tại nước bọt bay tứ tung giận dữ mắng mỏ tới một đám thiếu niên.

"Học kỳ thượng, cận đắc kỳ trung; học kỳ trung, tư vi hạ hĩ * (* mục tiêu cao đạt được trung bình, mục tiêu trung bình thì chỉ đạt kết quả kém). Các ngươi nghe rõ sao?" Mã Giáo dặn nổi giận nói, "Ta là cho các ngươi muốn cùng tốt học, mà không phải cùng hỏng học. Cùng hỏng học. . . Sẽ chỉ càng học càng hỗn trướng! Các ngươi nếu là tu luyện không đến Tẩy Tủy Cảnh, cả đời cũng không có tiền đồ. Nếu là có thể đến Tẩy Tủy Cảnh, hai mươi tuổi đều phải phục nghĩa vụ quân sự, đi cùng yêu quái chém giết. Hiện tại không chảy mồ hôi, đến lúc đó các ngươi liền đổ máu, muốn mất mạng. Đi phục nghĩa vụ quân sự có thể còn sống trở về đấy, cũng liền miễn cưỡng một nửa! Các ngươi là hy vọng chết trên chiến trường, hay là còn sống trở về nở mày nở mặt?"

"Nhìn, đó là Mạnh gia Mạnh Xuyên, người ta mười ba tuổi liền Lạc Diệp Đao đại thành, tiến vào ta đạo viện Kính Hồ lầu Sơn Thủy, Viện trưởng tự mình dạy! Đao pháp đại thành, không có cái khác đường tắt, chỉ có đau khổ học, ta nghe nói Mạnh Xuyên ở nhà mỗi ngày đều khổ tu mấy cái canh giờ, các ngươi đâu rồi, nhìn xem chính các ngươi?"

"Học kỳ thượng, cận đắc kỳ trung*, cho các ngươi học đúng là Mạnh Xuyên, có hiểu không?"

Mã Giáo dặn tiếng rống giận dữ xuống, một đám các thiếu niên đại khí cũng không dám thở gấp.

Một bên gào thét, Mã Giáo dặn còn hướng cách đó không xa đi ngang qua Mạnh Xuyên cười cười, Mạnh Xuyên cũng mỉm cười gật đầu, có thể Mạnh Xuyên ánh mắt lại phát sáng lên, liền nhanh hơn bộ pháp chạy tới trong nhà.

. . .

Trở lại trong phủ, Mạnh Xuyên lập tức đi thư phòng.

"Học kỳ thượng, cận đắc kỳ trung; học kỳ trung, tư vi hạ hĩ ** . Muốn học, nên cùng tốt nhất học!" Mạnh Xuyên thì thào tự nói, ánh mắt càng ngày càng sáng, cũng càng thêm kích động, "Muốn học, cùng với mạnh nhất Thần Ma học! Cùng trong lịch sử cường đại nhất tồn tại đi học. Đây mới là học kỳ thượng!"

(** mục tiêu cao đạt được trung bình, mục tiêu trung bình thì chỉ đạt kết quả kém)

"Có thể tại trong lịch sử lưu danh vô địch cường giả, rất nhiều đã sớm bụi trở về bụi đất trở về đất, tuy nhiên lại có hắn đám truyện ký tại truyền lưu, lưu truyền nghìn năm vạn năm!"

"Bọn họ truyện ký, thì có bọn họ ghi chép."

Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn thư tịch bên trên thư tịch, "Cha mẹ, tại ta lúc nhỏ, liền cho ta đọc qua rất nhiều Thần Ma truyện ký chuyện xưa. Mua rất nhiều sách."

Nói qua tiện tay bắt lại một quyển.

Mở ra đến xem.

Đây là giảng thuật một vị hoành hành một cái thời đại Thần Ma 'Đặng Phong', truyện ký trong đó ghi chép, Đặng Phong từ nhỏ ở tại thâm sơn chính giữa không có Danh sư dạy bảo, thân nhân duy nhất vừa dạy hắn một chiêu 'Rút đao thức' tựu chết rồi. Hắn cô độc một người sinh hoạt tại trong núi sâu, vẻn vẹn một cái rút đao. . . Mỗi ngày hao phí bốn canh giờ, rút đao vạn lần, hắn không có học qua mặt khác đao pháp chiêu số.

Có thể hắn tại thâm sơn cô độc một người, mỗi ngày bốn canh giờ, rút đao vạn lần, rút đao hai mươi năm.

Chờ hắn rời đi thâm sơn lúc, tỉnh tỉnh mê mê tiến nhập trong cuộc sống, lấy Tẩy Tủy Cảnh thực lực, một chiêu rút đao thức. . . Liền chém giết Vô Lậu Cảnh cường giả, đao pháp của hắn đã đến không thể tưởng tượng cấp độ. Tin tức truyền ra, lập tức được trong truyền thuyết 'Núi Nguyên Sơ' chủ động mời chào, trở thành núi Nguyên Sơ đệ tử, từ đó bước lên Thần Ma con đường.

. . .

Thư tịch rất dài, ghi lại Đặng Phong trở thành Thần Ma phía sau rất nhiều sự tích, khiến hậu nhân kính ngưỡng.

Về tu luyện rất ít, chỉ có cái gọi là 'Mỗi ngày bốn canh giờ, rút đao vạn lần, rút đao hai mươi năm' .

Đối với Mạnh Xuyên mà nói, quyển sách này là quan trọng nhất liền một câu nói như vậy.

"Một gã cao thủ, coi như là thi triển đao pháp chậm một chút, một canh giờ cũng đủ để rút đao vạn lần rồi." Mạnh Xuyên cau mày nói, "Hắn nhưng là mỗi ngày bốn canh giờ, nói rõ mỗi một đao đều súc thế, đều rất dụng tâm, rồi sau đó rút ra một đao! Một đao một đao nữa. . . Mỗi một đao đều súc thế lại bộc phát, như thế hơn vạn lần, mới cần bốn canh giờ."

"Dụng tâm? Luyện cùng một chiêu? Số lần rất nhiều?"

Mạnh Xuyên tại trước bàn sách cầm lấy bút lông ghi chép lại, rồi sau đó lại đi lật xem một quyển khác Thần Ma truyện ký.

Hắn yêu cầu theo từng quyển Thần Ma truyện ký trong đó, tận lực tìm được Thần Ma đám cường đại 'Điểm giống nhau' .

Học kỳ thượng, cận đắc kỳ trung; học kỳ trung, tư vi hạ hĩ **.

Muốn học. . . Đi học mạnh nhất!

Học những cái kia, tại trong lịch sử cũng không có chống lại Thần Ma!

"Tiền thúc." Mạnh Xuyên bỗng nhiên đối ngoại hô.

"Thiếu gia." Bên ngoài truyền đến thanh âm.

"Ngươi mang hai người đi ra ngoài, đem trên thị trường Thần Ma truyện ký! Còn có một chút cường đại Thần Ma gia tộc gia huấn, đều cho mua một phần trở về, phải nhanh!" Mạnh Xuyên nói ra.

"Tốt, ta đây liền đi." Tiền thúc liền đáp.

Mời độc giả tham gia thảo luận tại: [Thảo Luận] Thương Nguyên Đồ - Ngã Cật Tây Hồng Thị